Quản trị thương hiệu là gì?

Trong Marketing, quản trị thương hiệu là các quá trình duy trì và cải thiện thương hiệu sao cho tạo ra được những liên tưởng tích cực và nhận thức mạnh mẽ về thương hiệu.

Hoạt động tăng giá trị nhận diện thương hiệu

Năm 2001, Hislop đã định nghĩa thương hiệu như là quá trình tạo ra một mối quan hệ hoặc một kết nối giữa sản phẩm của công ty và nhận thức một cách cảm tính của khách hàng về mục tiêu tạo ra sự khác biệt trong việc cạnh tranh và xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Vào năm 2004 và 2008, Kapferer và Keller đã định nghĩa nó như là một sự thỏa mãn các kỳ vọng của khách hàng và sự hài lòng của khách hàng phù hợp.

Quản trị thương hiệu là gì? 1 Quản trị thương hiệu là gì?

Quản trị thương hiệu là một chức năng của marketing mà sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để tăng giá trị nhận diện thương hiệu của sản phẩm (đọc Tài sản thương hiệu). Dựa trên các mục tiêu của chiến dịch marketing được tạo ra, quản trị thương hiệu góp phần xây dựng khách hàng trung thành thông qua các hoạt động và hình ảnh tính cực, để từ đó tạo nên một sự nhận diện thương hiệu mạnh.

Như vậy, một thương hiệu đã tạo được chỗ đứng trên thị trường phải liên tục duy trì hình ảnh của mình thông qua quản trị thương hiệu. Quản trị thương hiệu hiệu quả làm tăng nhận thức về thương hiệu, đo lường và quản lý tài sản thương hiệu, thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ thông điệp thương hiệu nhất quán, xác định và cung cấp các sản phẩm thương hiệu mới, định vị thương hiệu một cách hiệu quả trên thị trường, v.v.

Điểm khác biệt giữa Quản trị thương hiệu và Marketing

Cho đến nay, vẫn rất nhiều người nhầm lẫn rằng hai khái niệm “marketing” và “quản trị thương hiệu” là một, tuy nhiên trong mỗi bộ phận này đều đảm nhận tính chất công việc khác nhau.

Quản trị thương hiệu thực chất, theo định nghĩa truyền thống, chỉ tập trung vào việc quản lý hình ảnh thương hiệu, nhưng giờ đây quản trị thương hiệu đã trở nên năng động hơn ở mảng quản lý giá trị thị trường và sức cạnh tranh của hãng trên thương trường. Trong khi đó, Marketing tập trung vào việc đem lại những giải pháp hoặc hoạt động quảng bá thương hiệu thông qua các chương trình khuyến mãi, việc phân phối các loại hình sản phẩm và dịch vụ.

Quản trị thương hiệu là gì? 2 Quản trị thương hiệu là gì?
Brand words illustration

Mặc khác, marketing là một công việc tiêu tiền với mục đích tích trữ giá trị thương hiệu. Quản trị thương hiệu lại là bộ phận cần tập trung chủ yếu vào việc, làm sao để sản phẩm có thể hoàn thành tốt việc phản ánh đúng hình ảnh thương hiệu được quảng bá và những khác biệt mà sản phẩm đem đến cho người dùng nhằm tăng tính cạnh tranh mạnh mẽ, xây dựng sự trung thành ở thị trường khách hàng. 

Hai công việc này có sự tương quan – nhưng khác nhau. Hay nói cách khác, marketing là ý nghĩa của sản phẩm, quản trị thương hiệu là mục tiêu của sản phẩm.

 

Hãy cùng bình luận !

Please enter your comment!
Please enter your name here