Facebook cho phép các thương hiệu quảng bá người ảnh hưởng được post như quảng cáo

Kiểm soát mới, Facebook cho phép các thương hiệu chỉ định ai có thể gắn thẻ chúng vào một bài đăng và để cho người sáng tạo quản lý những người có thể quảng bá bài đăng của họ

Facebook cho phép các thương hiệu quảng bá người ảnh hưởng được post như quảng cáo Facebook cho phép các thương hiệu quảng bá người ảnh hưởng được post như quảng cáo

Vào thứ hai, Facebook đã mở ra một cách mới để các thương hiệu có thể đăng các bài báo mà họ trả cho các nhà xuất bản và những người có ảnh hưởng để tạo ra nhãn hiệu và người tạo ảnh gắn nhãn bằng cách sử dụng hệ thống ghi nhãn của Facebook và quảng bá chúng dưới dạng các quảng cáo trên mạng xã hội.

Về mặt kỹ thuật, các nhà tiếp thị đã có thể trả tiền để khuếch đại các bài viết được gắn thương hiệu này làm quảng cáo, nhưng quá trình này hơi phức tạp. Thứ nhất, Trang của một thương hiệu phải chia sẻ (aka Facebook-retweet) bài đăng của nhà xuất bản hoặc tác giả, và sau đó thương hiệu có thể trả tiền để chạy bài đăng được chia sẻ đó làm quảng cáo. Giờ đây, các thương hiệu có thể lẩn tránh việc chia sẻ và quảng cáo bài đăng ban đầu dưới dạng quảng cáo.

Facebook cho phép các thương hiệu quảng bá người ảnh hưởng được post như quảng cáo Facebook cho phép các thương hiệu quảng bá người ảnh hưởng được post như quảng cáo

Khi một thương hiệu đã chọn một bài đăng muốn quảng bá, nó có thể sử dụng tất cả các tùy chọn thông thường để nhắm mục tiêu quảng cáo, bao gồm Đối tượng tùy chỉnh nhằm nhắm mục tiêu quảng cáo đến khách hàng hiện tại của thương hiệu hoặc những người có cùng đặc điểm.

Facebook đang đưa ra các kiểm soát cho các nhà xuất bản và những người có ảnh hưởng để chỉ ra những thương hiệu nào có thể quảng cáo các bài viết của họ và để các thương hiệu chỉ định những người sáng tạo nào có thể gắn nhãn họ trong một bài đăng.

Chỉ có thương hiệu mà nhà xuất bản hoặc nhà quảng cáo gắn thẻ trong một bài đăng mới có thể quảng cáo nó như là một quảng cáo và chỉ khi nhà xuất bản hoặc người có ảnh hưởng kiểm tra hộp để cho phép thương hiệu quảng bá thương hiệu, theo nhật báo trên blog Facebook công bố các tính năng mới.

Các nhãn hiệu có thể quản lý nhà xuất bản hoặc nhà quảng cáo nào có thể xuất bản bài đăng gắn nhãn thương hiệu. Để làm như vậy, thương hiệu phải chuyển đến tab “Nội dung được gắn thương hiệu” trong trình đơn cài đặt Trang và bật lên cài đặt “Yêu cầu Chấp nhận”. Thương hiệu có thể tìm kiếm và thêm Trang hoặc hồ sơ cá nhân của công ty hoặc những người được phép gắn thẻ vào các bài đăng.

Hãy cùng bình luận !

Please enter your comment!
Please enter your name here